Επιλογή Σελίδας

Ηθικό δίδαγμα: “Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα”