Όταν εταιρίες “κατασκευής ιστοσελίδων” δεν κατασκευάζουν τη δική τους ιστοσελίδα

Πολλές φορές είτε τυχαία, είτε κάνοντας έρευνα ανταγωνισμού έχω συναντήσει ιστοσελίδες ελληνικών εταιριών “κατασκευής ιστοσελίδων” που όλο και κάτι μου θυμίζουν. Όχι επειδή έχω επισκεφτεί στο παρελθόν τις ιστοσελίδες των συγκεκριμένων εταιριών αλλά επειδή έχω ξαναδεί...