Ποιo UFO θα βγεi από εκεί; :P

Το ίδιο σύννεφο με 2 λεπτά διαφορά. Και είναι και πάνω από την Γορίτσα. Πάλι κάποιο UFO θα ανεφοδιάζεται …. Τι καίνε τα UFO και πόσο πάει η τιμή του καυσίμου; Μήπως συμφέρει περισσότερο…...