Η σελίδα προφίλ και η χρησιμότητά της

Συνήθως, η σελίδα “Προφίλ” είναι αυτή που αγνοείται περισσότερο στην διαδικασία κατασκευής ή ανακατασκευής μιας ιστοσελίδας. Γιατί όμως θα ήταν πολύ καλύτερο να δίναμε λίγη περισσότερη σημασία στο περιεχόμενο αυτής της κατά τα άλλα παραπονεμένης σελίδας του website...