Επιλογή Σελίδας

Sometimes when trying to convert a Facebook Profile to a Page (either because you choose to or because Facebook makes you) you might get the following error message, when trying to name your Page: “Creating content with this name is not allowed. Try another name”

Some of you get this error even when leaving the same name. If you try to change the name in order for Facebook to accept it then moy may get the following error message: “Our automated system has detected that the name …. is not same or similar to your profile name ….. Please keep it same or similar and retry.”

A simple solution that usually works, is to capitalize all first letters of the name. For example if your profile name was “SIMPLE PROFILE NAME” then try changing it to “Simple Profile Name”.

GREEK VERSION

Σε πολλές περιπτώσεις κατά την διάρκεια μετατροπής του Facebook προφίλ σας σε Σελίδα Facebook (είτε από επιλογή σας, είτε επειδή σας αναγκάζει το Facebook) μπορεί να λάβετε το εξής μήνυμα σφάλματος: “Η δημιουργία περιεχομένου με αυτό το όνομα δεν επιτρέπεται. Δοκιμάστε ένα άλλο όνομα.

Αν προσπαθήσετε να το αλλάξετε μπορεί στην συνέχεια να εμφανίσει το επόμενο σφάλμα “Το αυτοματοποιημένο σύστημά μας εντόπισε ότι η σελίδα “…” δεν είναι η ίδια ή παρόμοια με το όνομα προφίλ “…”. Διατηρήστε το ίδιο ή παρόμοιο όνομα και προσπαθήστε ξανά.

Μια απλή λύση που συνήθως δουλεύει είναι το να μετατρέψετε τα πρώτα γράμματα των λέξεων του ονόματος σε κεφαλαία. Για παράδειγμα αν το όνομα του προφίλ σας ήταν “ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΙΛ” δοκιμάστε να το κάνετε “Ονομα Προφιλ”. Προσοχή, αν αρχικά το όνομα ήταν γραμμένο με κεφαλαία γράμματα, τότε στην μετατροπή του ονόματος μην προσθέσετε τόνους γιατί δεν θα γίνει δεκτό και θα σας δώσει το δεύτερο μήνυμα σφάλματος.