Επιλογή Σελίδας

Responsive YouTube videos

Responsive YouTube videos Το YouTube αλλά και άλλες παρόμοιες ιστοσελίδες (Vimeo, Dailymotion κ.α.) δίνουν εύκολα την δυνατότητα ενσωμάτωσης των βίντεο τους σε άλλες ιστοσελίδες παρέχοντας ένα μικρό κομμάτι κώδικα στους ενδιαφερόμενους χρήστες, που έχει την παρακάτω μορφή: <iframe...

Όταν εταιρίες “κατασκευής ιστοσελίδων” δεν κατασκευάζουν τη δική τους ιστοσελίδα

Πολλές φορές είτε τυχαία, είτε κάνοντας έρευνα ανταγωνισμού έχω συναντήσει ιστοσελίδες ελληνικών εταιριών “κατασκευής ιστοσελίδων” που όλο και κάτι μου θυμίζουν. Όχι επειδή έχω επισκεφτεί στο παρελθόν τις ιστοσελίδες των συγκεκριμένων εταιριών αλλά επειδή έχω ξαναδεί...