Responsive YouTube videos

Responsive YouTube videos Το YouTube αλλά και άλλες παρόμοιες ιστοσελίδες (Vimeo, Dailymotion κ.α.) δίνουν εύκολα την δυνατότητα ενσωμάτωσης των βίντεο τους σε άλλες ιστοσελίδες παρέχοντας ένα μικρό κομμάτι κώδικα στους ενδιαφερόμενους χρήστες, που έχει την παρακάτω μορφή: <iframe...

Zoom level in embedded Google maps

Looking for a way to control the level of zoom of an embedded Google map? There are two ways to do this. You can modify the code yourself or let Google do that for you. 1. Modify the code When you create a map, Google gives you an embedding code that looks like the...