Επιλογή Σελίδας

The Aegean Cat

The Aegean Cat, as she is the only native Greek cat breed is considered part of Greece’s national treasure and also known as one of the oldest domesticated cat breeds that have become adapted very well to humans. Characteristics Their coat is bicolor or tricolor...

Η πονηρή αλεπού – Τhe sly fox

Αυτή η πονηρή αλεπού, βλέποντας οτι οι αδέσποτες γάτες τις γειτονιάς μπορούσαν εύκολα να εκμεταλλευτούν την καλοσύνη μας κερδίζοντας καθημερινά λουκούλια γεύματα, αποφάσισε να κάνει το ίδιο με πολύ μεγάλη επιτυχία. This sly fox, seeing that the neighborhood stray cats...