Επιλογή Σελίδας

Αυτή η πονηρή αλεπού, βλέποντας οτι οι αδέσποτες γάτες τις γειτονιάς μπορούσαν εύκολα να εκμεταλλευτούν την καλοσύνη μας κερδίζοντας καθημερινά λουκούλια γεύματα, αποφάσισε να κάνει το ίδιο με πολύ μεγάλη επιτυχία.

This sly fox, seeing that the neighborhood stray cats could easily take advantage of our kindness winning daily meals, decided to follow their steps and do the same with great success.